Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Nabywcy przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Nabycy może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu:
Innowacje Ekologiczne „Prot-Eko” s.c.
ul. Sportowa 39
42-274 Konopiska
Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.
       
Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Sklep zwraca równowartość Klientowi po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z  z zapisami w punkcie Zwrot należności Klientom.