Zaloguj Twój koszyk Rejestracja
Jesteś tutaj: sklep -> Regulamin
Pobierz katalog produktów
Użytkowników On-line: 3

 

Regulamin zakupów - obwiązuje od 25.05.2018 r.   

Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.adrsklep.pl, prowadzony jest przez firmę Innowacje Ekologiczne "Prot-Eko" s.c. M.Nowak, W.Popczyk wpisani do rejestru przedsiębiorców Siedziba firmy znajduje się w Konopiskach kod pocztowy 42-274 przy ulicy Sportowej 39, o numerze Identyfikacji Podatkowej NIP: PL5732290773 oraz REGON 151383700.
Kontakt ze Sklepem - za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@adrsklep.pl; telefonicznie: 34-329-93-08; faxem: 34-329-93-88; pisemnie na adres: ul.Sportowa 39, 42-274 Konopiska

1. Przyjmowanie i realizowanie zamówień.

Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci internet zamieszczając informacje o towarach i usługach na stronie adrsklep.pl

Zamówienia od Nabywców są przyjmowane poprzez stronę internetową http://www.adrsklep.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto, należy uruchomić stronę internetową:  http://www.adrsklep.pl  i wypełnić formularz, w tym podać adres email i określić hasło do konta.
Nabywca, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem.  Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Nabywcę.
      
 W celu złożenia zamówienia Nabywca zobowiązany jest dokonać:
 - wyboru zamawianych towarów lub usług,
 - wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych w Sklepie
 - wyboru adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura,
 - wyboru sposobu rozliczenia transakcji spośród dostępnych w Sklepie.

Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Nabywcy stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączona jest faktura VAT.
     
Dostępność towarów w Sklepie uzależniona jest od rodzaju asortymentu. Prezentowane produkty znajdują się w magazynie lub zamawiane są od producentów. W sytuacji, gdy z uwagi na niedostępność towaru termin realizacji zamówienia przedłuża się ponad ustalony termin, sklep zastrzega sobie prawo ustalenia z Nabywcą:
- nowego terminu dostawy,
- częściowej realizacji - wybór przez Nabywcę tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;
 - anulowania całości zamówienia.
W przypadku zapłaty przez Nabywcę za zamówienie, o którym mowa powyżej, Sklep zwróci wpłacone środki pieniężne, zgodnie z zapisami w punkcie Zwrot należności Klientom.
       
W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Nabywca zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.
       
Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, wtedy realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
   
Nabywca może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "Zamówienia". Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem poprzez adres poczty elektronicznej sklep@adrsklep.pl lub telefoniczny.
Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta.
   
2. Ceny towarów.

Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej adrsklep.pl
- podawane są w złotych polskich,
- wyrażone są w wartości netto oraz brutto zawierające podatek VAT,
- nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
- nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
       
Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu.
       
Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Nabywcę i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest w zakładce Dostawa
   

3. Warunki realizacji zamówienia.

Przy każdym towarze podany status dostępności. Czas realizacji jest powiązany z dostępnością towaru i jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez Klienta do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę - uwzględniane są tylko Dni Robocze. Dla towarów o statusie dostępny jest do do 7 dni roboczych dla towarów o statucie na zamówienie do 21 dni roboczych.

Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:
za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez  firmę kurierską.
Ze względu na rodzaj towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Klient będzie poinformowany.
       
Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.
   
4. Dostępne formy płatności przy realizacji zamówień.
      
Nabywca może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
- płatność przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
- przelew bankowy, przelew elektroniczny, realizacja zamówienia na zaczyna się na podstawie wpłaty według numeru zamówienia, które otrzymuje Klient lub wysłania na podane konto internetowe faktury elektronicznej pro-forma lub docelowej.
- Płatność elektroniczne w systemie PayU , który daje możliwość możliwość płacenia kartą kredytową lub przelewem bankowym.
Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu,
W przypadku wybranych towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie, o czym Klient będzie poinformowany.
   

5. Postępowanie w sprawie reklamacji.

Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Nabywcy przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Nabycy może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu:
Innowacje Ekologiczne „Prot-Eko” s.c.
ul. Sportowa 39
42-274 Konopiska
Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.
       
Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Sklep zwraca równowartość Klientowi po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z  z zapisami w punkcie Zwrot należności Klientom.


6. Prawo odstąpienia od umowy dla osbób fizycznych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Nabyca będący osobą fiziczną, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres Sklepu oraz dokonać zwrotu towaru.
       
Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
       
Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
- w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki lub określony termin przydatności do użycia;
- w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
-  w którym przedmiotem świadczenia jest towar który po użyciu nie nadaje do ponownego wykorzystanie lub stanowi integralną część innego towaru (kompletu)
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.
   
7. Zwrot należności do Nabywców.
       
W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Nabywcę na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
Jeżeli Nabywca dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek karty kredytowej lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty).

W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na podstawie jego dyspozycji Nabywcy, który wskaże rachunek bankowy. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem skrzynki e-mail sklep@adrsklep.pl albo w przypadku odstąpienia od umowy poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy w części obejmującej numer rachunku bankowego. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania danych składającego polecenie zwrotu.
Sklep nie odpowiada za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania błędnych danych lub błędnego numeru konta.
 
8. Dane osobowe  ich ochrona i przetwarzanie

Sklep jest zarejestrowany w zbiorach GIODO numer księgi 149781 nr złoszenia 018031/2013. Od 25 maja 2018r. Rozporządzenie reguluje kwestię uprawnień osób fizycznychdo ochrony ich danych.

Nabywca dokonujący rejestracji w sklepie internetowym adrsklep.pl wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Innowacje Ekologiczne "Prot-Eko" s.c jego danych osobowych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997r.. o ochronie danych osobowych - wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży zawartych z Klientem.
Nabywcy przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia danych (klient zapomniany). W trakcie przysługują także inne prawa wynikające z ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo do sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania danych.
Nabywca ma prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Prot-Eko i prawo do interwencji ludzkiej w procesie podejmowania decyzji opartego na automatycznym przetwarzaniu danych. Wszystkie udzielone przez Nabywcę zgody mogą być w każdym czasie modyfikowane lub wycofane. Dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Nabywcy o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

Powierzone dane są przetwarzane w celu prowadzenia i obsługi zamówień umożliwienia złożenia i realizacji zamówień, wykonywania ciążących na Prot-Eko obowiązków prawnych, realizacji uzasadnionych interesów obejmujących: marketing bezpośredni naszych produktów i usług, badanie preferencji w celu przygotowania informacji marketingowych dostosowanych do potrzeb (profilowanie), dochodzenie lub obronę przed roszczeniami, udzielanie odpowiedzi na pytania lub wnioski Nabywców, badanie satysfakcji klientów. W przypadku wyrażenia przez Nabywcę stosownej zgody dane będą także przetwarzane w celu kierowania do Nabywcy informacji marketingowych takich jak terść wyświetlanych reklam, prezentowanych (podpowiadanych) produktów w trakcie składania zamówienia, przesyłanych informacji o produktach i usługach oraz promocjach i zniżkach, oferowanych przez Sklep.

 

9. Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniema Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy że:
1) Administratorem danych osobowych Nabywcy jest Innowacje Ekologiczne „PROT-EKO” s.c.
w Konopiskach, ul. Sportowa 39
2) Dane osobowe Nabywcy przetwarzane będą w celu marketingu produktów w oraz usług i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3) Administrator uzyskuje dane osobowe
Nabywcy z rejestracji w sklepie internetowym adrsklep.pl,
4)
Nabywcy posiada prawo żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania,
5) na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy
Nabywcy przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) Nabywcy przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych  lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych,
6) Nabywca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kto rym jest Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
7) Dane osobowe Nabywcy nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.


9.  Postanowienia końcowe regulaminu.

Umowa sprzedaży zawierana jest między Nabywcą a adrsklep.pl.
Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
Sklep wykorzystuje pliki cookies a Nabywca ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie.

Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku do odwołania.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Podstawowe pojęcia:

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem: http://www.adrsklep.pl, sprzedający towary za pośrednictwem internetu;

Towar - rzecz lub usługa  które mogą być przedmiotem transakcji zakupu;

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi;

Nabywca - osoba (fizyzna lub prawna) nabywająca dobra materialne lub usługi - dokonująca zakupów w Sklepie;

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące min. dane firmowe, teleadresowe do realizacji składanych zamówień, historię zamówień;

Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Nabywcę w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Nabywcę z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;

Płatność PayU - system płatnośći internetowych dający możliwość płatności kartą lub przelewem bakowym

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.)Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);
Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

Twój koszyk jest pusty
zdjęcie produktu
zdjęcie produktu