Zaloguj Twój koszyk Rejestracja
Jesteś tutaj: sklep -> Aktualności
Pobierz katalog produktów
Użytkowników On-line: 4

Witamy w dziale Aktualności

Nowy regulamin zakupów obowiązuje od 25.12.2014 r.

Szanowni Klienci

w związku ze zmianą przepisów prawnych, która wejdzie w życie 25 grudnia 2014 roku, pragniemy poinformować, że zmianie ulegnie nasz dotychczasowy regulamin sklepu internetowego.

Ponieważ dobro Klienta jest dla nas najważniejsze, pragniemy już teraz przedstawić Wam nowy regulamin, tak abyście na spokojnie mogli zapoznać się ze wszystkimi nowymi zapisami.

Zapewniamy, że oprócz regulaminu w naszym sklepie nic się nie zmienia – nadal będziemy tym samym sklepem, w którym lubisz kupować!

Treść nowego regulaminu jest dostępna tutaj:

Zmiany w oznakowaniu jednostek transportowych według ADR 2103-2015

 

Na podstawie zmienionego przepisu 3.4.13 (a), jednostki transportowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton, przewożące ponad 8 ton brutto sztuk przesyłki z towarami niebezpiecznymi pakowanymi w ilościach ograniczonych, powinny być oznakowane z przodu i z tyłu znakami zgodnie z przepisami rozdziału 3.4.15 ( ), z wyjątkiem przypadku, gdy te jednostki transportowe zawierają inne towary niebezpieczne, dla których wymagane jest oznakowanie tablicami barwy pomarańczowej zgodnie z przepisami rozdziału 5.3.2. Wtedy jednostka transportowa może być oznakowana jedynie wymaganymi tablicami barwy pomarańczowej, albo jednocześnie tablicami barwy pomarańczowej zgodnie z przepisami rozdziału 5.3.2 i znakami zgodnie z przepisami rozdziału 3.4.15.

 

Z nowych przepisów 3.4.13 (a) i (b) wynika, że tablice barwy pomarańczowej
na pojazdach lub nalepki na kontenerach nie mogą być użyte jeżeli nie są
przewożone towary, dla których są one wymagane.

 


źródło: 30-te Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe

 

 

 

Ilość gaśnic przenośnych w jednostce transportowej według ADR 2013-2015


Zmieniony podrozdział 8.1.4.1 zawiera zmiany dotyczące wyposażenia jednostek transportowych w gaśnice przenośne - patrz wykaz poniżej:

 

źródło: 30-te Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe


Ważne: gaśnica musi być łatwo dostępna, posiadać nienaruszoną plombę, oznakowana właściwą normą, posiadać datę następnej kontroli i okres uzytkowania.

W Polsce okres pomiędzy przeglądami okresowymi gaśnic nie może przkroczyć 12 miesięcy.


UWAGA: W Austrii nowe gaśnice muszą posiadać nalepkę kontroli przeglądu mimo gwarancji producenta gaśnicy.

 

 

 

Wyposażenie pojazdu oraz wyposażenie awaryjne wg ADR 2009-2011.

 

Każda jednostka przewożąca towary niebezpieczne piwinna być wyposażona w:

 

- klin do podkładania pod koła, conajmniej jeden na każdy pojazd, o wymiarach odpowiadjacych masie pojazdu i średnicy kół,

 

- dwa stojące znaki ostrzegawcze (trójkąty odblaskowe, pachołki odblaskowe lub lampy błyskowe o świetle barwy pomarańczowej, zasilane niezależnie od instalacji elektrycznej pojazdu,

 

- odpowiednią kamizelkę ostrzegawczą zgodną z EN 471 dla każdego członka załogi,

 

- latarkę nie posiadającą wystających części metalowych lub latarkę atestowaną EX dla pojazdów typu furgon przewożących towary klasy 1,

 

- środki ochrony osobistej dla kierowcy oraz wyposażenie niezbędne do wykonywania czynności  dodatkowych lub specjalnych wynikających z zaistniałej sytuacji na drodze i właściwości fizykochemicznych substancji przewożonej.

Kierowca powinien posiadać wyposażenie określone w instrukcjach pisemnych oraz zaleceniach nadawców i odbiorców. Dotyczy to:

 

- ochrony oczu - gogle ochronne, aparat do płaukania oczu, płyn do płukania oczu,

 

- ochrony ciała - kombinezon ochronny antyelektrostatyczny lub ubranie antyelektrostatyczne,

 

- ochrony rąk - odpowiednie dla substacji rękawice ochronne (nitrylowe, kriogeniczne, skórzane),

 

- ochrony nóg - buty PCV kwasoodporne lub olejoodporne, buty z podeszwą antyelektrostatyczną i podnoskiem stalowym,

 

- ochrony dróg oddechowych - odpowiednia półmaska zgodna z EN 141 z pochłaniaczami wielogazowymi A1B1E1K1-P1 lub maska ucieczkowa pełnotwarzowa z odpowiednim fitropochłaniaczem A2B2E2K2-P2,

 

- wyposażenia awaryjnego do minimalizacji skutków rozszczelnienień lub wycieków.

Moga to być: sorbent w opakowaniu, granulowany kit uszczelniający, produkty do osłony i zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych (rękaw sorpcyjny, płyta magnetyczna, maty sorpcyjne), łopata oraz pojemnik do zbierania pozostałości.

Przez nadawców i odbiorców wymagane są często: kask ochronny, ochronniki słuchu, wiadro z tworzywa sztuczengo lub wiadro aluminiowe, szczotki z włókien kokosowych, podstawowe narzędzia nieiskrzące (młotek, przecinak, klucz płaski).

Źródło: biluletyn ADR

 

 

 

Twój koszyk jest pusty
zdjęcie produktu
zdjęcie produktu